1 Kronika: 19

1 Kronika: 19
1 Kronika: 19

Video: Питер Джексон перевел в цвет и оцифровал хронику Первой мировой 2021, Júl

Anonim

1 Kroniky

Kapitola 19

1 Potom sa stalo, že zomrel Nahash, kráľ synov Ammonových, a kraľoval miesto neho jeho syn. 2 A Dávid povedal: Ukážem milosrdenstvo Chúnovovi, synovi Nahasovho, lebo mi jeho otec ukázal milosť. A Dávid poslal poslov, aby ho potešili, pokiaľ ide o jeho otca. A tak prišli služobníci Dávidovi do zeme synov Ammonových do Hanúna, aby ho potešili. 3 Ale kniežatá synov Ammonových povedali Hanúnovi: Myslíš si, že Dávid ctí tvojho otca, že ti poslal potešiteľov? Či azda nie sú jeho služobníci, aby ťa hľadali, zvrhli a vykopali zem? 4 Preto vzal Hanun Dávidových služobníkov, oholil ich a odrezal ich odev uprostred zadku svojimi zadkami a poslal ich ďalej. 5 Potom to bolo isté a oznámil Dávidovi, ako slúžili muži.A poslal ich stretnúť, lebo muži sa veľmi hanbili. A kráľ povedal: Tarry v Jerichu, dokiaľ sa vaše brady nerozrastú a potom sa nevrátia.

6 Keď synovia Ammonovi videli, že sa stali Davidom hnusnými, poslali Hanun a synovia Ammonove tisíce talentov striebra, aby ich prenajali vozy a jazdcov z Mezopotámie a zo Sýrie-maachy a zo Zabu., 7 A najali tridsaťdva tisíc vozov a kráľa Maachu a jeho ľud; ktorý prišiel a postavil sa pred Medebu. A synovia Ammonovi sa shromaždili zo svojich miest a prišli do boja. 8 Keď to počul Dávid, poslal Joába i všetkého vojska mocných mužov. 9 A vyšli synovia Ammonovi a postavili bitku pred bránu mesta. A králi, ktorí prišli, boli sami na poli. 10 Keď Joáb videl, že bitka bola proti nemu postavená pred a za, vybral si zo všetkého, čo si vybral Izrael,a postavili ich proti Sýrčanom. 11 Ostatok ľudu vydal do ruky Abišaiho, svojho brata, a postavili sa proti synom Ammonovým. 12 A povedal: Ak budú pre mňa Sýrčania príliš silní, pomôžeš mi. Ale ak budú synovia Ammonovi pre teba príliš silní, pomôžem ti. 13 Buďte dobrí odvahu a správajme sa slušne pre náš ľud a pre mestá nášho Boha. A nech Hospodin koná to, čo je dobré v jeho očiach. 14 A Joáb i ľud, ktorý bol s ním, sa pred Sýriou priblížili k bitke; a utiekli pred ním. 15 A keď videli synovia Ammonovi, že utekali Sýrčania, utiekli tiež pred Abišajom, jeho bratom, a vošli do mesta. Potom prišiel Joáb do Jeruzalema.11 Ostatok ľudu vydal do ruky Abišaiho, svojho brata, a postavili sa proti synom Ammonovým. 12 A povedal: Ak budú pre mňa Sýrčania príliš silní, pomôžeš mi. Ale ak budú synovia Ammonovi pre teba príliš silní, pomôžem ti. 13 Buďte dobrí odvahu a správajme sa slušne pre náš ľud a pre mestá nášho Boha. A nech Hospodin koná to, čo je dobré v jeho očiach. 14 A Joáb i ľud, ktorý bol s ním, sa pred Sýriou priblížili k bitke; a utiekli pred ním. 15 A keď videli synovia Ammonovi, že utekali Sýrčania, utiekli tiež pred Abišajom, jeho bratom, a vošli do mesta. Potom prišiel Joáb do Jeruzalema.11 Ostatok ľudu vydal do ruky Abišaiho, svojho brata, a postavili sa proti synom Ammonovým. 12 A povedal: Ak budú pre mňa Sýrčania príliš silní, pomôžeš mi. Ale ak budú synovia Ammonovi pre teba príliš silní, pomôžem ti. 13 Buďte dobrí odvahu a správajme sa slušne pre náš ľud a pre mestá nášho Boha. A nech Hospodin koná to, čo je dobré v jeho očiach. 14 A Joáb i ľud, ktorý bol s ním, sa pred Sýriou priblížili k bitke; a utiekli pred ním. 15 A keď videli synovia Ammonovi, že utekali Sýrčania, utiekli tiež pred Abišajom, jeho bratom, a vošli do mesta. Potom prišiel Joáb do Jeruzalema.Ak bude pre mňa Sýrčanov príliš silný, pomôžeš mi. Ale ak budú pre teba synovia Ammonovi príliš silní, pomôžem ti. 13 Buďte dobrí odvahu a správajme sa slušne pre náš ľud a pre mestá nášho Boha. A nech Hospodin koná to, čo je dobré v jeho očiach. 14 A Joáb i ľud, ktorý bol s ním, sa pred Sýriou priblížili k bitke; a utiekli pred ním. 15 A keď videli synovia Ammonovi, že utekali Sýrčania, utiekli tiež pred Abišajom, jeho bratom, a vošli do mesta. Potom prišiel Joáb do Jeruzalema.Ak bude pre mňa Sýrčanov príliš silný, pomôžeš mi. Ale ak budú pre teba synovia Ammonovi príliš silní, pomôžem ti. 13 Buďte dobrí odvahu a správajme sa slušne pre náš ľud a pre mestá nášho Boha. A nech Hospodin koná to, čo je dobré v jeho očiach. 14 A Joáb i ľud, ktorý bol s ním, sa pred Sýriou priblížili k bitke; a utiekli pred ním. 15 A keď videli synovia Ammonovi, že utekali Sýrčania, utiekli tiež pred Abišajom, jeho bratom, a vošli do mesta. Potom prišiel Joáb do Jeruzalema.A nech učiní Hospodin to, čo je dobré v jeho očiach. 14 A Joáb i ľud, ktorý bol s ním, sa pred Sýriou priblížili k bitke; a utiekli pred ním. 15 A keď videli synovia Ammonovi, že utekali Sýrčania, utiekli tiež pred Abišajom, jeho bratom, a vošli do mesta. Potom prišiel Joáb do Jeruzalema.A nech učiní Hospodin to, čo je dobré v jeho očiach. 14 A Joáb i ľud, ktorý bol s ním, sa pred Sýriou priblížili k bitke; a utiekli pred ním. 15 A keď videli synovia Ammonovi, že utekali Sýrčania, utiekli tiež pred Abišajom, jeho bratom, a vošli do mesta. Potom prišiel Joáb do Jeruzalema.

16 A keď videli Sýrčania, že boli pred Izraelom horší, poslali poslov a vytiahli Sýrčanov, ktorí boli za riekou. A pred kráľom Shopchach odišiel pred nimi hadadejský vojsko Hadarezera. 17 Bolo to povedané Dávidovi; Zhromaždil všetok Izrael, prešiel cez Jordán a prišiel na nich a postavil proti nim bitku. Keď teda Dávid dal boj proti Sýrčanom, bojovali s ním. 18 Sýrčania však utiekli pred Izraelom; A Dávid zabil Sýrčanov sedem tisíc mužov, ktorí bojovali v nákladných vozoch, štyridsať tisíc pešiakov a zabili kapitána vojska Shophacha. 19 A keď videli služobníci Hadarezerovi, že boli pred Izraelom horší, uzavreli mier s Dávidom a stali sa jeho služobníkmi. Sýrčania už viac nepomáhajú synom Ammonovým.